Komunikat

Zapraszamy wszystkich członków kadry programowej oddziału:

(Instruktorów, Przewodników i Przodowników Turystyki)

do dostarczenia legitymacji do biura oddziału,

w celu przedłużenia ważności uprawnień

 

Zapraszamy również  wszystkich turystów zdobywających odznaki turystyczne i krajoznawcze:

(GOT, OTP, KOT, ROK, itp.)

do dostarczenia książeczek do biura oddziału,

w celu weryfikacji punktów i obiektów oraz przyznania należnej odznaki jej Zdobywcom

(Informacje tel. 606 831 632)

Author: admin