INFORMACJA DLA SZKÓŁ

Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach informuje, że w 2023 roku organizuje;

– OMKK (Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

Finał Powiatowy – odbędzie się w Żarach 25 lutego 2023 r.

oraz 

– OMTTK (Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy)

Finał Wojewódzki odbędzie się w Żarach w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Zasady i regulaminy konkursu i turnieju pozostają w zasadzie nie zmienione

Szczegóły w styczniu na stronie internetowej oddziału

Author: admin