Logo PTTK Herb Żar Oddział PTTK w Żarach
Start
Aktualności
IV Lubuski Zlotu Turystów PTTK PDF Drukuj

IV Lubuski Zlotu Turystów PTTK

1. Cele Zlotu

  • Integracja turystów lubuskich
  • Wspieranie współpracy z organizacjami samorządowymi
  • Promocja Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego,
  • Propagowanie turystyki rodzinnej i aktywnych form wypoczynku,
  • Poznanie Nowej Soli, okolic i historii miasta oraz powiatu nowosolskiego

2. Organizatorem Zlotu jest Zarząd Oddziału PTTK w Nowej Soli przy współpracy z :

- MOSiR Nowa Sól – Przystań Kajakowa

- Nadleśnictwem Nowa Sól

- Starostwem Powiatowym w Nowej Soli

3. Patronat honorowy nad Zlotem objął Prezydent Miasta Nowa Sól

4. Termin, baza Zlotu i opłata

- 05 czerwca 2016 r. - Przystań Kajakowa w Nowej Soli

- Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę na rzecz organizatora Zlotu w wysokości 25 zł, którą prezesi Oddziałów powinni wpłacić na konto Organizatora Zlotu :

PTTK O/Nowa Sól ; nr konta : 90 1090 1577 0000 0000 5700 2317

Impreza jest samofinansująca i nie przynosi zysku

5. W Zlocie biorą udział turyści z poszczególnych Oddziałów PTTK województwa Lubuskiego, wg listy sporządzonej przez prezesów Oddziałów, którą należy przesłać mailem ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty - do dnia 31.05.2016 r.

6. Przewidywany czas imprezy od godz. 9,30 do godz. 19 Podczas Zlotu odbędzie się turniej rekreacyjno-sportowy, w którym udział wezmą przedstawiciele reprezentujący Oddziały.

7. Istnieje możliwość noclegu z 4/5 czerwca 2016 r. (cena 30zł/os.) po uprzedniej indywidualnej rezerwacji na hasło „ZLOT” pod numerem telefonu 68 3871944 - Przystań Kajakowa - strona internetowa http://www.mosir-nowasol.pl/index.php/start/marina

8. Świadczenia organizatora

  • Obiad
  • Kawa, herbata i ciasto
  • Ognisko
  • Upominki/niespodzianki zlotowe dla Oddziałów oraz dla uczestników za udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych

9 . Postanowienia końcowe

1) Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zlotu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników i osób trzecich;

2) Biorąc udział w zlocie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach ze zlotu w mediach oraz materiałach promocyjnych;

3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu organizacji imprezy;

4) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej przed startem;

5) Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych ostateczną jest decyzja organizatora;

6) Nieznajomość przepisów regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania.

7) Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

PROGRAM ZLOTU

Od godz. 9.30 do 10.00- Rejestracja uczestników.

10:00 - otwarcie Zlotu.

10:15 – 12:00 - Spacer po mieście „Szlakiem Solnym”.

12:30 -14:30 - Turniej rekreacyjno-sportowy Oddziałów z atrakcjami.

14.30 - 15.30 – Obiad, kawa, herbata, ciasto.

15.30 - 17:00 – Oprowadzenie po najnowszych nowosolskich atrakcjach.

17:00 – 18:30 – Ognisko.

18.30 - Podsumowanie Zlotu.

 
XXXVIII Zlot Kół i Klubów Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego PDF Drukuj

XXXVIII Zlot Kół i Klubów Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego

Łęknica - 11 .06.2016 r. /sobota/

1. Organizatorzy

- Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach

- Koło PTTK „Mużak” w Łęknicy

2. Patronat Honorowy i Finansowy

- Burmistrz Łęknicy – Piotr Kuliniak

3. Cele zlotu

- promocja krajoznawstwa poprzez krzewienie turystyki i aktywnych form wypoczynku

- poznawanie turystycznych walorów krajobrazu, historii i przyrody Parku Mużakowskiego i Geoparku UNESCO „Łuk Mużakowa”

- popularyzacja turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej

- integracja turystyczna i wymiana doświadczeń członków kół PTTK Powiatu Żarskiego

4. Termin i miejsce zlotu

11.06.2016 r./sobota/ - Łęknica

5. Program zlotu

Uczestnicy zlotu dojeżdżają i wracają z Łęknicy we własnym zakresie oraz uczestniczą w jednej /3 proponowane /tematycznej trasie. W godzinach 14.30-18.00 uczestniczą w festynie turystycznym zorganizowanym na terenie OKSiR-u w Łęknicy. W programie festynu m.in.:

- turystyczny posiłek

- konkurencje niespodzianki /indywidualne i zespołowe/

Oficjalne zakończenie zlotu o godz. 18.00. Dla chętnych istnieje możliwość rozbicia namiotów i noclegu na terenie OKSiR-u /konieczność zgłoszenia tego faktu na karcie zgłoszenia drużyny/.

6. Trasy zlotu

Trasa piesza „Park mniej znany”: zbiórka godz. 10.00 Punkt Informacji Turystycznej ul. Wybrzeżna 25 a . Przewodnik Henryk Klapa. Obiekty na trasie: Wiadukt - Grób Nieznajomego – Szkółki -Most Arkadowy - Mauzoleum - Ścieżka Sary – Kamień Pucklera – Most Królewski – Ścieżka Słowika – Most Angielski – Jezioro Dębów – Koniec Świata – Grób Machbuby – Park Górski – Czerwony Mostek – ruiny kościółka w Bergu – rynek w Bad Muskau – Stary i Nowy Zamek –zabudowania folwarczne – Oranżeria – Most Podwójny – wyjście z parku / Punkt Informacji Turystycznej/. Dalej przejście lub przejazd samochodami do OKSiR-u na dalszą część zlotu.

Trasa rowerowa „Wzdłuż Nysy Łużyckiej”: zbiórka godz.11.00 Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy. Przewodnik Wacław Kwiatkowski. Trasa: OKSiR – ścieżka rowerowa – ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina”- ścieżka rowerowa do Kamienicy – Siedlec – most na Nysie Łużyckiej – Zelc – ścieżka rowerowa wzdłuż Nysy Łużyckiej – Bad Muskau – Łęknica OKSiR -- -uczestnictwo w dalszej części zlotu

Istnieje możliwość wypożyczenia roweru z wypożyczalni znajdującej się przy OKSiR-ze po uprzedniej telefonicznej rezerwacji nr tel: 68 3753475 oraz u Sławomira Głąba nr tel. 600882328

 

Trasa kajakowa „ Z nurtem Nysy Łużyckiej”: zbiórka godz.11.00 Most Podwójny w Parku Mużakowskim /wodowanie sprzętu pływającego – pontony, kajaki/. Przewodnik Grzegorz Pierściński. Spływ Nysą Łużycką do Żarek Wielkich /czas ok. 1,5 godz./ Powrót z Żarek Wielkich busami na parking przed wejściem do Parku Mużakowskiego i dalej przejście lub przejazd własnymi samochodami do OKSiR-u na dalszą część zlotu. Opłata za sprzęt pływający /pontony, kajaki/ i za powrotny transport do Łęknicy 40 zł od osoby, płatna w Biurze Oddziału PTTK Żary w momencie zgłoszenia drużyny. Ilość uczestników spływu limitowana do ilości sprzętu pływającego. Decyduje pierwszeństwo zgłoszenia drużyny Koła do Oddziału PTTK Żary. Przy zgłoszeniu drużyny, w przypadku wyboru trasy kajakowej przez uczestników zlotu należy podać jaki sprzęt pływający wybierają. Do dyspozycji będzie: 5 kajaków 2-os., 5 kajaków 1-os., 32 miejsca na czterech pontonach.

7. Warunki uczestnictwa w zlocie

Pierwszeństwo udziału w zlocie mają członkowie kół i klubów Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego a w dalszej kolejności członkowie ich rodzin. Formalnym warunkiem uczestnictwa w zlocie jest zgłoszenie drużyny na karcie zgłoszenia /załącznik nr 1/i wpłata wpisowego w kwocie 15 zł od osoby /oraz wpłaty za spływ kajakowy/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2016 /środa/ w Biurze Oddziału PTTK Pl. K. Wyszyńskiego 11 w Żarach. Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników zlotu. Każdy uczestnik zlotu – członek PTTK z opłaconą składką członkowską na 2016 rok posiada ubezpieczenie wynikające z Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków /NW/. Pozostałe osoby powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zlocie pod opieką osób dorosłych. Drużyny powinny być co najmniej 6 osobowe.

 

8.Organizatorzy zapewniają

- turystyczny posiłek /zupa gulaszowa, kawa, herbata/

- opiekę przewodnicką w trakcie pokonywania zlotowych tras

- okolicznościowy znaczek zlotowy

- udział w konkurencjach niespodziankach

- puchar dla „Najlepszej drużyny zlotowej” za udział drużyny w konkurencjach zespołowych

- puchar „Krajoznawca Zlotowy” za zwycięstwo w konkurencji indywidualnej

- potwierdzenie udziału w zlocie do zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych

9. Obowiązki uczestnika zlotu

- zapoznanie się z regulaminem zlotu i jego przestrzeganie

- podporządkowanie się poleceniom organizatorów i przewodników tras podczas zlotu

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego oraz przepisów o ruchu drogowym podczas jazdy rowerami

- posiadanie dowodu tożsamości /trasy po niemieckiej stronie/

- posiadanie sprawnego roweru, zalecane jest posiadanie kasków rowerowych /dotyczy trasy rowerowej/

- pozytywne nastawienie do życia i ludzi – uśmiech na co dzień

10. Postanowienia końcowe

 

W przypadku nie przybycia na zlot, opłata na rzecz organizacji zlotu nie będzie zwracana. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. Ostateczna interpretacja regulaminu zlotowego należy do organizatorów.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w zlocie

 

 

 

 
Wyniki konkursów PDF Drukuj

Konkursy OMTTK i "Poznajemy Ojcowiznę"

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach  OMTTK i "Poznajemy Ojcowiznę"

nastąpi w dniu 13.05.2016.r. /piątek/  o godz. 14,00  w sali głównej Urzędu Miasta w Żarach. Zapraszamy uczestników, opiekunów i rodziców.

 

 
Siódma edycja konkursu fotograficznego PTTK Żary „Eksplozja!!!” PDF Drukuj

„Fotografując, staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył.”

Robert Bresson

 

ORGANIZATOR:

• KOŁO TURYSTYKI AKTYWNEJ „RYŚ” PTTK ŻARY

• ODDZIAŁ PTTK POWIATU ŻARSKIEGO

PRZY WSPÓŁUDZIALE: ŻARSKIEGO DOMU KULTURY

KONKURS POD PATRONATEM: NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LIPINKI

 

CEL KONKURSU :

„Eksplozja !!!” to hasło tegorocznego konkursu fotograficznego. Chcemy, abyście uwiecznili spustem migawki eksplozję przyrody, koloru, kształtu, ruchu, emocji, dźwięku, światła i… (sami wymyślcie czego). Odlotowy kwiat, zaskakujący widok – wszystko, co warto pokazać innym.

 

REGULAMIN KONKURSU

• Uczestnikiem konkursu może być każdy fotografujący, bez ograniczenia wieku i miejsca zamieszkania.

• Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 zdjęć wykonanych w 2016 roku na terenie Polski.

• Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.

• Konkursowe zdjęcia o formacie co najmniej 18cm x 24cm powinny być wykonane na papierze fotograficznym. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić metryczkę zawierającą numer zdjęcia wg karty zgłoszenia oraz imię i nazwisko autora. Dodatkowo prace należy utrwalić w wersji elektronicznej na płycie CD (format jpg) z tytułami i numerami.

• Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć płytę CD, o której mowa wyżej, oraz kartę zgłoszenia (wg załączonego wzoru). Przesyłki nie zawierające kompletu w/w elementów nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.

• Uczestnik konkursu, składając pracę, zapewnia, że fotografie są jego dziełem i w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

• Prace należy przysłać w płaskim i usztywnionym opakowaniu przesyłką poleconą lub dostarczyć osobiście na adres: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego, Plac Kardynała Wyszyńskiego 11, 68 – 200 Żary.

• Termin nadsyłania prac: 21.10.2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

• Dodatkowe informacje, kontakt:

• Elżbieta Łobacz- Bącal (koordynator konkursu): tel. 602 777 969; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Oddział PTTK Żary: tel. 68 374 24 60; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Rozstrzygnięcie i otwarcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku. w Małej Galerii ŻDK (Sala „Luna”) ul. Okrzei 33.

 

 

OCENA PRAC:

• Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.

• Jury dokonuje oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

• uczestnicy do 15 roku życia

• uczestnicy powyżej 15 roku życia.

• Organizatorzy przewidują następujące nagrody: GRAND PRIX, I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnienia.

• Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.

• Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymują dyplom uczestnictwa i katalog.

• Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegać ocenie.

 

UWAGI KOŃCOWE

• Uczestnik, składając prace fotograficzne do konkursu, akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.

• Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.

• Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do wykorzystania prac konkursowych we wszystkich przedsięwzięciach, których celem jest promocja turystyki, Żar i PTTK.

• Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej na konkurs.

• Interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Siódma edycja konkursu fotograficznego PTTK Żary

„Eksplozja!!!”

 

„Fotografując, staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył.”

Robert Bresson

ORGANIZATOR:

• KOŁO TURYSTYKI AKTYWNEJ „RYŚ” PTTK ŻARY

• ODDZIAŁ PTTK POWIATU ŻARSKIEGO

PRZY WSPÓŁUDZIALE: ŻARSKIEGO DOMU KULTURY

KONKURS POD PATRONATEM: NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LIPINKI

 

CEL KONKURSU :

„Eksplozja !!!” to hasło tegorocznego konkursu fotograficznego. Chcemy, abyście uwiecznili spustem migawki eksplozję przyrody, koloru, kształtu, ruchu, emocji, dźwięku, światła i… (sami wymyślcie czego). Odlotowy kwiat, zaskakujący widok – wszystko, co warto pokazać innym.

 

REGULAMIN KONKURSU

• Uczestnikiem konkursu może być każdy fotografujący, bez ograniczenia wieku i miejsca zamieszkania.

• Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 zdjęć wykonanych w 2016 roku na terenie Polski.

• Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.

• Konkursowe zdjęcia o formacie co najmniej 18cm x 24cm powinny być wykonane na papierze fotograficznym. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić metryczkę zawierającą numer zdjęcia wg karty zgłoszenia oraz imię i nazwisko autora. Dodatkowo prace należy utrwalić w wersji elektronicznej na płycie CD (format jpg) z tytułami i numerami.

• Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć płytę CD, o której mowa wyżej, oraz kartę zgłoszenia (wg załączonego wzoru). Przesyłki nie zawierające kompletu w/w elementów nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.

• Uczestnik konkursu, składając pracę, zapewnia, że fotografie są jego dziełem i w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

• Prace należy przysłać w płaskim i usztywnionym opakowaniu przesyłką poleconą lub dostarczyć osobiście na adres: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego, Plac Kardynała Wyszyńskiego 11, 68 – 200 Żary.

• Termin nadsyłania prac: 21.10.2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

• Dodatkowe informacje, kontakt:

• Elżbieta Łobacz- Bącal (koordynator konkursu): tel. 602 777 969; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Oddział PTTK Żary: tel. 68 374 24 60; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Rozstrzygnięcie i otwarcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku. w Małej Galerii ŻDK (Sala „Luna”) ul. Okrzei 33.

OCENA PRAC:

• Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.

• Jury dokonuje oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

• uczestnicy do 15 roku życia

• uczestnicy powyżej 15 roku życia.

• Organizatorzy przewidują następujące nagrody: GRAND PRIX, I nagroda, II nagroda,

III nagroda oraz wyróżnienia.

• Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.

• Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymują dyplom uczestnictwa i katalog.

• Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegać ocenie.

UWAGI KOŃCOWE

• Uczestnik, składając prace fotograficzne do konkursu, akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.

• Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.

• Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do wykorzystania prac konkursowych we wszystkich przedsięwzięciach, których celem jest promocja turystyki, Żar i PTTK.

• Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej na konkurs.

• Interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.


 

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS FOTOGRAFICZNY KTA „RYŚ” PTTK ŻARY

„EKSPLOZJA !!!”

 

 

Nazwisko i imię: ...............................................................................

 

Data urodzenia: .................................

 

Adres zamieszkania: ........................................................................

 

Telefon: .....................................

 

e-mail: ..........................................................

 

Klub, sekcja, stowarzyszenie: ..........................................................................

 

 

numer
zdjęcia

 

tytuł zdjęcia

 

opis zdjęcia

 

format

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmuję warunki regulaminu konkursu, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

 

…………………………………………………………..

Siódma edycja konkursu fotograficznego PTTK Żary

„Eksplozja!!!”

 

 

„Fotografując, staraj się pokazać to, czego bez ciebie nikt by nie zobaczył.”

Robert Bresson

 

ORGANIZATOR:

• KOŁO TURYSTYKI AKTYWNEJ „RYŚ” PTTK ŻARY

• ODDZIAŁ PTTK POWIATU ŻARSKIEGO

PRZY WSPÓŁUDZIALE: ŻARSKIEGO DOMU KULTURY

KONKURS POD PATRONATEM: NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LIPINKI

 

CEL KONKURSU :

„Eksplozja !!!” to hasło tegorocznego konkursu fotograficznego. Chcemy, abyście uwiecznili spustem migawki eksplozję przyrody, koloru, kształtu, ruchu, emocji, dźwięku, światła i… (sami wymyślcie czego). Odlotowy kwiat, zaskakujący widok – wszystko, co warto pokazać innym.

 

REGULAMIN KONKURSU

• Uczestnikiem konkursu może być każdy fotografujący, bez ograniczenia wieku i miejsca zamieszkania.

• Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 zdjęć wykonanych w 2016 roku na terenie Polski.

• Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.

• Konkursowe zdjęcia o formacie co najmniej 18cm x 24cm powinny być wykonane na papierze fotograficznym. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić metryczkę zawierającą numer zdjęcia wg karty zgłoszenia oraz imię i nazwisko autora. Dodatkowo prace należy utrwalić w wersji elektronicznej na płycie CD (format jpg) z tytułami i numerami.

• Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć płytę CD, o której mowa wyżej, oraz kartę zgłoszenia (wg załączonego wzoru). Przesyłki nie zawierające kompletu w/w elementów nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie.

• Uczestnik konkursu, składając pracę, zapewnia, że fotografie są jego dziełem i w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

• Prace należy przysłać w płaskim i usztywnionym opakowaniu przesyłką poleconą lub dostarczyć osobiście na adres: Oddział PTTK Powiatu Żarskiego, Plac Kardynała Wyszyńskiego 11, 68 – 200 Żary.

• Termin nadsyłania prac: 21.10.2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).

• Dodatkowe informacje, kontakt:

• Elżbieta Łobacz- Bącal (koordynator konkursu): tel. 602 777 969; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Oddział PTTK Żary: tel. 68 374 24 60; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Rozstrzygnięcie i otwarcie konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku. w Małej Galerii ŻDK (Sala „Luna”) ul. Okrzei 33.

 

 

OCENA PRAC:

• Oceny i kwalifikacji prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów.

• Jury dokonuje oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

• uczestnicy do 15 roku życia

• uczestnicy powyżej 15 roku życia.

• Organizatorzy przewidują następujące nagrody: GRAND PRIX, I nagroda, II nagroda,

III nagroda oraz wyróżnienia.

• Jury ma prawo dokonać innego podziału nagród.

• Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę otrzymują dyplom uczestnictwa i katalog.

• Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegać ocenie.

 

UWAGI KOŃCOWE

• Uczestnik, składając prace fotograficzne do konkursu, akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.

• Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy oraz w środkach społecznego przekazu w celu reklamy imprezy.

• Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do wykorzystania prac konkursowych we wszystkich przedsięwzięciach, których celem jest promocja turystyki, Żar i PTTK.

• Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac wynikłe w trakcie przesyłki pocztowej na konkurs.

• Interpretacja regulaminu należy do organizatora konkursu.

 

 
Wycieczka autokarowo-piesza do Spreewaldu i Forstu PDF Drukuj

Koło Terenowe przy Oddziale PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach

zaprasza 22 maja 2016r.(niedziela)

na Wycieczkę autokarowo-pieszą do Spreewaldu i Forstu

 

Wyjazd 22.05.2016r. o godz. 8.00. – Oddział PTTK Żary

Powrót 22.05.2016r. ok. godz. 20.00. – Oddział PTTK Żary

 

W programie wycieczki :

-Spływ łodziami po rzece Spreewa

-Zwiedzanie Parku Różanego w Forst

 

Wpłata na rzecz organizatora wycieczki: 50zł członkowie PTTK, 55 zł pozostali uczestnicy.

W ramach opłaty : przejazd autokarem, ubezpieczenie, pilot.

Dodatkowe opłaty: bilety wstępów do obiektów turystycznych płatne na miejscu przez uczestników- ok. 20 Euro.

Obowiązkowo dokument tożsamości.

 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Biuro Oddziału PTTK w Żarach Pl. Kard. Wyszyńskiego 11, tel.374-24-60, w godz. 8.00. – 15.00 oraz pod nr 604 755 513

 

 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>